Władze Stowarzyszenia

inż. Eugeniusz Borysiak - Prezes

Bogusław Jędrzejuk - Wiceprezes

Maria Mitura - Sekretarz-Skarbnik

mgr Zofia Czapska - Członek Zarządu

mec. Jan Ciąpała - Członek Zarządu

mgr Małgorzata Witkowska - Członek Zarządu