Uroczystości w Zwierzyńcu i Skierbieszowie.

 

 

13 Sierpnia w Zwierzyńcu oraz 26 listopada w Skierbieszowie braliśmy udział w uroczystościach upamiętniających Dzieci Zamojszczyzny. To bardzo ważne spotkania, które przypominają nam o tragicznych wydarzeniach z okresu okupacji niemieckiej.


W Zwierzyńcu obchodziliśmy 74 rocznicę likwidacji obozu przejściowego. W obozie tym przebywało 26 tys. osób wypędzonych z własnych domów w tym 7 tys. dzieci. Zmarło ok. 200 dzieci. Na terenie byłego obozu znajduje się kościół oraz pomnik pamięci Dzeci Zamojszczyzny.


Uczestniczyliśmy również w obchodach 75 Rocznicy Wysiedlenia Skierbieszowa i okolic. Skierbieszów był pierwszą wsią, od której rozpoczęła się pacyfikacja Ziemi Zamojskiej. Ludność wypędzono do obozów w Zamościu i Zwierzyńcu, skąd transportami kolejowymi wieziono m.in. do Oświęcimia. Kilka takich transportów w styczniu i lutym 1943r. przejeżdżało przez Siedlce. Dzięki ofiarności kolejarzy i mieszkańców Siedlec udało się uratować wiele osób, przede wszystkim dzieci.


Dziękujemy p. Bolesławowi Szymanikowi Prezesowi Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny z Biłgoraja oraz p. Tadeuszowi Pszenniakowi Prezesowi Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych koła Skierbieszów za zaproszenie.