Podniosłe uroczystości w Zwierzyńcu

 

 

 

16 sierpnia br. braliśmy udział w uroczystościach patriotyczno- religijnych związanych z 72 rocznicą rozpoczęcia likwidacji obozu przesiedleńczego w Zwierzyńcu.

 

Przypominamy, że przez obóz przewinęło się 26 tys. osób wypędzonych przez hitlerowców z terenu pacyfikowanej Zamojszczyzny, w tym 7 tys. dzieci. Trudów pobytu w obozie nie przetrwało około 200 dzieci.

 

Dziękujemy za zaproszenie Panu Bolesławowi Szymanikowi Prezesowi Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny oraz Panu Janowi Skibie burmistrzowi Zwierzyńca.