Uroczystości w Zwierzyńcu

 

 

17 sierpnia br. braliśmy udział w uroczystościach upamiętniających likwidację obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Środowisko Dzieci Zamojszczyzny z Biłgoraja uhonorowało nas przekazaniem Swojego sztandaru, który będzie jednym z eksponatów w Izbie Pamięci.

 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Panu Bolesławowi Szymanikowi Prezesowi Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju oraz Panu Janowi Skibie Burmistrzowi Zwierzyńca i umożliwienie nam udziału w tych ważnych i podniosłych uroczystościach.