Publikacja

 

 

Staraniem Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny w Biłgoraju ukazała się książka "Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej". Jeden z rozdziałów poświęcony jest naszej działalności. Zapraszamy do lektury.